Blog

Podelitev maturitetnih spričeval in prijava na jesensko maturo

  |   Uncategorized

V ponedeljek, 12. 7., ob 12. uri bo podelitev spričeval uspešnim na spomladanskem roku mature.

V ponedeljek in torek, 12. in 13. 7. bo v tajništvu šole od 9.00 do 11.00, potekala prijava na jesenski rok mature za kandidate, ki bodo na spomladanskem roku neuspešni pri posameznih predmetih ali pri celotni maturi. Pred prijavo v tajništvo se morajo kandidati oglasiti na oddelku za odrasle in imeti poravnane vse finančne obveznosti.