Blog

Vpis 2023/24

  |   Uncategorized

Vpis v izobraževanje odraslih za šolsko leto 2023/24 bo potekal od 23. avgusta do 30. septembra 2023. Vpišete se lahko v naslednje programe:
– GIMNAZIJA
– KLASIČNA GIMNAZIJA
– MATURITETNI TEČAJ (pogoje za vpis si preberite v zadnjem odstavku na naslednji povezavi: https://e-uprava.gov.si/podrocja/izobrazevanje-kultura/srednja-sola/vpis-v-maturitetni-tecaj.html)
– PRIPRAVE NA MATURO (predvsem primerno za kandidate, ki želijo splošno maturo opravljati kot “21-letniki” po 24. členu Zakona o maturi (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO2064))

V okviru maturitetnega tečaja in priprav na maturo bodo organizirana predavanja iz vseh treh obveznih predmetov (slovenščine, matematike in angleščine), od izbirnih predmetov pa bodo organizirana predavanja iz zgodovine, geografije in psihologije. Če vas zanimajo drugi izbirni predmeti, lahko napišete mail oz. pokličete in vas bomo seznanili z vašimi možnostmi.

Za vse dodatne informacije pišite na odrasli@gimnazija-poljane.com ali pokličite na 030 644 228.

Za termin vpisa prav tako pišite na odrasli@gimnazija-poljane.com ali pokličite na 031 644 228.