Splošne informacije

Splošne informacije

Po uspešno končanem četrtem letniku gimnazije oz. uspešno zaključenem maturitetnem tečaju udeleženci izobraževanja opravljajo splošno maturo. V skladu s 24. členom Zakona o maturi (Uradni list RS, št. 1/07) pa lahko k maturi lahko pristopijo tudi tisti, ki so ali bodo v letu, ko želijo opravljati maturo, stari 21 let ali več.

 

Maturo lahko udeleženci opravljajo v spomladanskem ali jesenskem maturitetnem roku, prav tako jo lahko opravljajo v dveh delih (dveh zaporednih maturitetnih rokih).

 

Matura je sestavljena iz petih maturitetnih izpitov – treh obveznih in dveh izbirnih predmetov. Opravljena je takrat, ko je kandidat pri vseh maturitetnih predmetih dosegel pozitivno oceno.

 

Z opravljeno maturo imajo udeleženci priznano srednješolsko izobrazbo in lahko kandidirajo za vpis v nadaljnje izobraževanje na vseh stopnjah.

 

Več informacij o maturi najdete na spletni strani Državnega izpitnega centra (http://www.ric.si/splosna_matura/splosne_informacije/).