Izpiti

Izpiti

Udeleženci se lahko odločijo za izobraževanje na izpitni način. V v tem primeru dobijo navodila in podatke o vsebini ter načinu poteka izpita za vsak predmet, iz katerega želijo opravljati izpit. Dodatne informacije in pojasnila so jim na voljo s konzultacijami pri profesorjih. Konzultacije ima vsak profesor vsaj enkrat mesečno v terminu, s katerim so udeleženci seznanjeni ob začetku šolskega leta.

Na izpitni način se opravljajo obveznosti pri predmetih, iz katerih predavanja niso organizirana.

Prav tako pa lahko k opravljanju izpita pristopijo ne-vpisani (zunanji) kandidati, ki potrebujejo oceno iz posameznega predmeta gimnazijskega programa zaradi razpisanih pogojev za vpis v določene študijske programe. V tem primeru jim po uspešno opravljenem izpitu izdamo Obvestilo o uspehu pri izpitu v izrednem izobraževanju.

IZPITNI RED

IZPITNI ROKI 2021/22

Prijava na izpite

Udeleženci izobraževanja odraslih se na izpit prijavijo v pisarni oddelka za izobraževanje odraslih ali preko elektronske pošte, in sicer najkasneje do 7. v mesecu, v katerem namerava izpit opravljati (izjema so nekateri meseci, o čemer so kandidati pravočasno obveščeni).

Kandidat se lahko prijavi na opravljanje največ štirih izpitov v posameznem mesecu. Odjava je možna do najkasneje dva delovna dneva pred izpitnim rokom.