Predavanja in urnik

Predavanja in urnik

Izobraževanje po programih gimnazije, maturitetnega tečaja in priprav na maturo je organizirano v obliki predavanj. Predavanja iz posameznih predmetov izvajamo v primeru, ko se za izobraževanje v tej obliki odloči zadostno število udeležencev.

Predavanja se začnejo v mesecu oktobru in potekajo predvidoma do konca meseca maja. Nekateri izmed predmetov se izvajajo skozi vse šolsko leto, ostali se zaradi manjšega obsega ur zaključijo prej. Predavanja potekajo štirikrat tedensko v popoldanskih urah.

Na predavanjih dobijo udeleženci izobraževanja celovito informacijo o snovi, zahtevnosti, predpisani literaturi in načinih preverjanja in ocenjevanja znanja. Urnik je pripravljen ob začetku predavanj za celo šolsko leto. Znotraj njega se spreminjajo le posamezni predmeti, ki se v določenem terminu izvajajo.

Ocenjevanje znanja

Delni izpiti so način ocenjevanja znanja, s katerimi lahko udeleženci predavanj pridobijo  končno oceno iz posameznega predmeta. Med predavanji udeleženci izobraževanja opravljajo dva ali več delnih izpitov. Če je skupna ocena vseh pri posameznem predmetu pozitivna ter so opravljene tudi ostale obveznosti, je s tem pridobljena končna ocena iz tega predmeta. Pri vsakem predmetu se po koncu predavanj piše enkrat t.i. ponavljalni delni izpit (udeleženci lahko popravljajo slabo oceno enega delnega izpita). Kadar je skupna ocena delnih izpitov pri določenem predmetu negativna oz. udeleženec ni opravljal vseh predpisanih delnih izpitov, udeleženec izobraževanja pridobi oceno iz tega predmeta na izpitni način, v razpisanih izpitnih rokih.