Učitelji

Učitelji

Na oddelku za izobraževanje odraslih predavanja in izpite izvajajo profesorji, ki sicer poučujejo tudi v rednem programu na Gimnaziji Poljane, nekaj pa je tudi zunanjih sodelavcev.

Vsak profesor izvaja govorilne ure vsaj enkrat mesečno. Na govorilno uro oz. konzultacijo se je potrebno predhodno najaviti po elektronski pošti.

Razpored govorilnih ur velja do konca aprila tekočega šolskega leta, v maju in juniju se slednje izvajajo po individualnih dogovorih.

SEZNAM UČITELJEV IN TERMINI GOVORILNIH UR 2021/2022