Gimnazija

Gimnazija

Program gimnazije je javno veljavni izobraževalni program. Vanj se lahko vpišejo posamezniki, ki so uspešno končali osnovno šolo, ki niso zaključili izobraževanja v rednem srednješolskem izobraževanju ali pa se želijo preusmeriti v gimnazijski program iz programov poklicnega in strokovnega izobraževanja.

 1. letnik2. letnik3. letnik4. letnikizbirno matura
Slovenščinaxxxx
Matematikaxxxx
Angleščinaxxxx
Drugi tuji jezikxxxx**
Tretji tuj jezik*xx
Zgodovinaxxxx**
Glasbax
Likovna umetnostx
Umetnostna zgodovina na Slovenskem*x
Geografijaxxx**
Biologija*xxx**
Kemija*xxx**
Fizika*xxx**
Psihologijax**
Sociologijax**
Filozofijax**
Informatikax**
Zgodovina umetnosti**
OIVxxxx

Predavanja za posamezen letnik oz. posamezen izbirni predmet se organizirajo le v primeru zadostnega števila kandidatov.

 

*      Udeleženec v 2. In 3. letniku izbere tretji tuj jezik ali pa opravlja obveznosti Umetnostna zgodovina na Slovenskem ter dodatne ure naravoslovja.

 

**    izbirno  –  priprava na maturo  –  predavanja v primeru zadostnega števila kandidatov