Klasična gimnazija

Klasična gimnazija

Klasična gimnazija je program gimnazije, katerega vsebinska rdeča nit je latinski jezik s književnostjo, okrepljena sta tudi učna načrta zgodovine in filozofije.

 1. letnik2. letnik3. letnik4. letnikizbirno matura
Slovenščinaxxxx
Matematikaxxxx
Latinščinaxxxx
Angleščinaxxxx
Drugi tuji jezikxxxx**
Tretji tuj jezik*x
Zgodovinaxxxx**
Glasbax
Likovna umetnostx
Geografijaxxx**
Biologija*xxx**
Kemija*xxx**
Fizika*xxx**
Psihologijax**
Sociologijax**
Filozofijax**
Informatikax**
Zgodovina umetnostix**
OIVxxxx

Predavanja za posamezen letnik oz. posamezen izbirni predmet se organizirajo le v primeru zadostnega števila kandidatov.

 

*      Udeleženec v 3. letniku izbere tretji tuj jezik ali pa opravlja obveznosti zgodovine umetnosti ter dodatne ure naravoslovja.

 

**    izbirno  –  priprava na maturo  –  predavanja v primeru zadostnega števila kandidatov