Maturitetni tečaj

Maturitetni tečaj

Program maturitetni tečaj je enoletni izobraževalni program, ki udeležence pripravlja na splošno maturo.

 

Vanj se lahko vključijo kandidati, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 

  • so pridobili srednjo poklicno ali srednjo strokovno izobrazbo;
  • so končali tretji letnik gimnazije in prekinili  izobraževanje najmanj za eno leto;
  • so končali zasebni program gimnazije s priznanim statusom javno-veljavnega programa;
  • niso končali izobraževanja iz prejšnjih alinej, so pa zaključili osnovnošolsko izobraževanje, če uspešno opravijo preizkus znanja na ravni tretjega letnika gimnazije iz obveznih in izbirnih predmetov splošne mature (Zakon o gimnazijah, Uradni list RS, št. 1/07 – UPB, 68/17 in 6/18 – ZIO-1).

 

Udeleženci se v obveznem delu pripravljajo na maturo iz slovenščine, matematike in tujega jezika. V izbirnem delu pa udeleženci izbirajo med ponudbo maturitetnih predmetov.

* Predavanja za posamezen izbirni predmet se organizirajo le v primeru zadostnega števila kandidatov.

 

Ob kliku na posamezen predmet se odpre povezava na spletno stran z maturitetnimi izpitnimi katalogi.