Priprave na maturo

Priprave na maturo

Program priprave na maturo je vsebinsko podoben maturitetnemu tečaju.

 

Namenjen je vsem, ki bodo splošno maturo opravljali v skladu s 24. členom Zakona o maturi (Uradni list RS, št. 1/07). Slednji določa, da imajo pravico do opravljanja mature brez uspešno končanih letnikov gimnazije ali opravljenega maturitetnega tečaja tudi kandidati, ki bodo v letu, v katerem bodo opravljali maturo, dopolnili najmanj 21 let. Prav tako se v program priprav na maturo lahko vključijo kandidati po opravljenem 4. letniku gimnazije, ki mature niso uspešno opravili.

 

Udeleženci se lahko odločijo za obiskovanje priprav posameznih predmetov.

* Predavanja za posamezen izbirni predmet se organizirajo le v primeru zadostnega števila kandidatov.

 

Ob kliku na posamezen predmet se odpre povezava na spletno stran z maturitetnimi izpitnimi katalogi.