Osnovne informacije

Osnovne informacije

Vpis

 

V programe izobraževanja odraslih, ki se izvajajo s predavanji, vpisujemo konec avgusta in v septembru tekočega šolskega leta.

 

Pri izpitnem načinu izobraževanja je vpis v programe možen tudi med šolskim letom.

 

Z vsakim kandidatom se predhodno pogovorimo, mu svetujemo, kako naj nadaljuje izobraževanje, ter skupno oblikujemo njegov izobraževalni načrt. Bodoče udeležence izobraževanja vpišemo v določen program in letnik glede na njihovo predhodno opravljeno izobraževanje.

 

Kandidat je vpisan, ko predloži vso zahtevano dokumentacijo in podpiše pogodbo o izobraževanju. Z izobraževanjem lahko prične, ko plača ceno šolnine ali prvi obrok oziroma vpisnino, kadar se izobražuje na izpitni način.

 

Kandidatom, ki nadaljujejo izobraževanje pri nas, pred tem pa so se izobraževali po drugačnem izobraževalnem programu, določimo diferencialne izpite.

Status udeleženca izobraževanja odraslih

 

Udeleženec izobraževanja odraslih, ki se izobražuje po javnoveljavnih programih osnovnošolskega, poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja, ima pravico do zdravstvenega varstva iz obveznega zdravstvenega zavarovanja v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, in pravico do drugih ugodnosti ter pravic v skladu s posebnimi predpisi, če ni v delovnem razmerju, prijavljen kot brezposelna oseba ali se ne izobražuje v skladu s predpisi o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (3. čl. Zakona o izobraževanju odraslih, Uradni list RS, št. 6/18).