Blog

Prijava k splošni maturi – jesenski rok

  |   Uncategorized

Vse, ki boste v jesenskem roku opravljali maturo, obveščamo, da prijave zbiramo do petka, 29. junija. Do tega roka se ma maturo prijavite tisti, ki mature niste opravljali v spomladanskem roku in tudi nanjo niste bili prijavljeni. Vsi tisti, ki maturo že opravljate, morate počakati na rezultate mature (11. julij), na jesenski rok mature se boste lahko prijavili 11. ali 12. julija.

 

Prijavite se v tajništvu šole (uradne ure vsak dan do 15.00). Pred tem morate opraviti še nekaj zadev v pisarni oddelka za izobraževanje odraslih:

 

1. Ob prijavi na maturo morate imeti dokazila o plačilu stroška mature Državnemu izpitnemu centru (RIC) in šoli.

 

Informacijo o plačilu mature RIC-u je v prilogi (kako izpolnite plačilni nalog). Cena posameznega izpita je 22 €, cena celotne mature 110 €. V šolo prinestite odrezek oz. potrdilo o opravljenem

plačilu.

 

Preden pa se oglasite na šoli, vsaj dan prej pokličite, da vam pripravimo račun za plačilo mature šoli. Strošek mature za šolo znaša 30 € za posamezen izpit, 150 € za maturo v celoti (glej priloge).

Na maturo se boste lahko prijavili šele takrat, ko boste imeli dokazili o plačilu obeh stroškov.

 

2. Pred prijavo v tajništvu morate v pisarni izobraževanja odraslih dvigniti potrdilo, da imate poravnane vse tekoče obveznosti. V primeru neplačanih obveznosti se na maturo ne morete prijaviti.

 

Plačilo RIC

 

Plačilo šola