Blog

Rezultati mature

  |   Uncategorized

V četrtek 11. julija, bodo znani rezultati spomladanskega roka mature. Svoj rezultat si lahko ogledate na spletni strani Državnega izpitnega centra (http://matura.ric.si) od 7.00 dalje. Seveda za vstop v aplikacijo potrebujete šifro, ki ste jo prejeli.

 

Za vse, ki boste splošno maturo opravili, bo podelitev maturitetnih spričeval potekala v šolski dvorani (3. nadstropje) v četrtek ob 11.00. Vabljeni. Če se podelitve ne morete udeležiti, lahko svoje maturitetno spričevalo dvignete v tajništvu šole od 12. julija dalje v času uradnih uir (10.00 – 12.00).

 

Tisti, ki mature ne boste opravili, pa se lahko prijavite na jesenski rok mature, in sicer v četrtek, 11. julija, ali vpetek, 12. julija. Zadnji rok za prijavo je petek, 12. julij, do 12.00.

 

Prijavo opravite osebno na šoli:

 

Prijavite se v tajništvu šole. Pred tem morate opraviti še nekaj zadev v pisarni oddelka za izobraževanje odraslih. Ob prijavi na maturo morate imeti dokazila o plačilu stroška mature Državnemu izpitnemu centru (RIC) in šoli. Informacijo o plačilu mature RIC-u je v prilogi (kako izpolnite plačilni nalog). Cena posameznega izpita je 22 €, cena celotne mature 110 €. Strošek mature za šolo znaša 30 € za posamezen izpit, 150 € za maturo v celoti (glej priloge). V šolo prinesite odrezka oz. potrdili o opravljenih plačilih. Na maturo se boste lahko prijavili šele takrat, ko boste imeli dokazili o plačilu obeh stroškov. Pred prijavo v tajništvu morate v pisarni izobraževanja odraslih dvigniti potrdilo, da imate poravnane vse tekoče obveznosti. V primeru neplačanih obveznosti se na maturo ne morete prijaviti.

 

Plačlo RIC

 

Plačilo šola